Заседания 2019 г.

Дата на публикуване: 22.01.2019 10:00
 ПРОТОКОЛ №2 от проведено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Перник /30.10.2019 г./Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Перник

Дата: 30 октомври /сряда/, 10:30 ч.

Място: Заседателна зала "Струма" на Областна администрация - Перник

 Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД–Перник

 Дневен ред на заседанието

 Подробна инвестиционна програма

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Протокол №1 от проведено редовно заседание на Асоциация по ВиК на територията на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Перник ООД (публикуван на 11.03.2019 г.)
Покана за редовно заседание на Общото събрание на АВиК - Перник на 15.02.2019 г.; час: 10:30 ч.

Искане за мандат - МРРБ и МОСВ 

БЮДЖЕТ НА АВИК ЗА 2019 Г. 

Обяснителна записка към бюджет на АВиК за 2019 г. 

Обяснителна записка към бюджет на АВиК за 2018 г. 

Отчет на бюджет на АВиК за 2018 г.

Доклад за дейността на АВиК 2018 г. 

ГФО на АВиК за 2018 г. 

Инвестиционна програма на ВиК оператора за 2019 г. 

Допълнително споразумение към Договора с АВиК

План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите от "ВиК" ООД гр. Перник

III-ти Междинен доклад на РПИП

Формуляр за кандидатстване по ОПОС


Дата на публикуване: 23 януари 2019 г.

Търсене