Заседания 2018 г.

Дата на публикуване: 31.01.2018 09:18

Заседание - 04.09.2018 г.

Протокол №3 от проведено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия проведено на 04.09.2018 г. /публикувано на 13.09.2018 г./
Покана за събрание с проект на бюджет за 2019 г. /публикувана на 18.07.2018 г./
Проект на бюджет 2019 на АВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Перник
Обяснителна записка към проект на бюджета за 2019 г. на АВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Перник
План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на "ВиК" ООД - Перник


Заседание - 30.05.2018 г.

Подробна инвестиционна програма за 2016, 2017 и 2018 г. /публикувана на 29.06.2018 г./

Работни правила за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от "ВиК" ООД Перник /публикувано на 29.06.2018 г./

Протокол от извънредно заседание на Общо събрание на АВиК от 30.05.2018 г.

Покана към кметовете на общини от област Перник за извънредно заседание на Общо събрание на 30.05.2018 г /публикувано на 24.04.2018 г./

Искане за мандат за извънредно заседание на Общо събрание на 30.05.2018 г. от МРРБ и МОСВ /публикувано на 24.04.2018 г./

Работни правила за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от "ВиК" ООД Перник /публикувано на 24.04.2018 г./


Заседание - 22.02.2018 г.

Протокол от заседание на Общо събрание на АВиК на 20.02.2018 г.

Покана към кметовете на общини от област Перник за Общо събрание на 20.02.2018 г. /публикувано на 31.01.2018 г./

 Обяснителна записка към отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. на АВиК  /публикувано на 31.01.2018 г./

 Обяснителна записка към бюджета за 2018 г. на АВиК  /публикувано на 31.01.2018 г./

Бюджет за 2018 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./

Отчет на бюджет за 2017 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./

Отчет на приходите и разходите за 2017 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./

 Счетоводен баланс за 2017 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./

 Отчет за промените на собствения капитал за 2017 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./

 Отчет за паричните потоци за 2017 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./


Търсене