Заседания 2021 г.


Наименование Брой тегления
Протокол № 2.pdf 6 Изтегли документ с име "Протокол № 2.pdf"
Проект-на-Бюджет-2022-за-изпращане.xls 7 Изтегли документ с име "Проект-на-Бюджет-2022-за-изпращане.xls"
Бизнес план2022-2026.doc 3 Изтегли документ с име "Бизнес план2022-2026.doc"
7777 model-bp-2022-2026.xlsx 1 Изтегли документ с име "7777 model-bp-2022-2026.xlsx"
Покана МРРБ;МОСВ 2021.pdf 5 Изтегли документ с име "Покана МРРБ;МОСВ 2021.pdf"
Покана кметове 2021.pdf 10 Изтегли документ с име "Покана кметове 2021.pdf"
Обяснителни записки 2022.pdf 11 Изтегли документ с име "Обяснителни записки 2022.pdf"
Отчет на Бюджет 2020 г..pdf 17 Изтегли документ с име "Отчет на Бюджет 2020 г..pdf"
Обяснителна записка 2021.pdf 17 Изтегли документ с име "Обяснителна записка 2021.pdf"
Обяснителна записка 2020.pdf 15 Изтегли документ с име "Обяснителна записка 2020.pdf"
Бюджет 2021 г..pdf 21 Изтегли документ с име "Бюджет 2021 г..pdf"
Отчет за 2020 г..pdf 19 Изтегли документ с име "Отчет за 2020 г..pdf"
Доклад за дейността на АВиК 2020.pdf 17 Изтегли документ с име "Доклад за дейността на АВиК 2020.pdf"
Протокол № 1 ОС РЕДОВНО 2021.pdf 15 Изтегли документ с име "Протокол № 1 ОС РЕДОВНО 2021.pdf"
писмо до МРРБ и МОСВ за Общото събрание 04.03.2021.pdf 35 Изтегли документ с име "писмо до МРРБ и МОСВ за Общото събрание 04.03.2021.pdf"
Писмо до Кметовете на Общините за РПИП.pdf 43 Изтегли документ с име "Писмо до Кметовете на Общините за РПИП.pdf"
Покана събрание ВиК 2021.pdf 49 Изтегли документ с име "Покана събрание ВиК 2021.pdf"
МАНДАТ МРРБ И МОСВ МАРТ 2021.pdf 73 Изтегли документ с име "МАНДАТ МРРБ И МОСВ МАРТ 2021.pdf"
Редовно заседание на ОС за 04.03.2021г..pdf 63 Изтегли документ с име "Редовно заседание на ОС за 04.03.2021г..pdf"

Търсене