За асоциацията

Дата на публикуване: 16.05.2016 15:48
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Перник е юридическо лице с адрес на управление в сградата на областна администрация- Перник. Дейността на Асоциацията е насочена към постигане на следните цели:
-устойчиво използване на водите и опазването им;
-съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията;
-осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги.
 
 
Председател - Людмил Веселинов
Членове -
кметовете на общините от област Перник:
община Брезник - Васил Узунов
община Земен - Димитър Сотиров
община Ковачевци - Васил Станимиров
община Перник - Станислав Владимиров
община Радомир - Пламен Алексиев
община Трън - Цветислава Цветкова


Функции
Съгласно Закона за водите, асоциацията отговаря за управлението, планирането и изграждането на В и К системи и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост, и за избора и контрола върху В и К оператора.
 

Контакти
град Перник, ПК 2300
пл. „Св. Иван Рилски” 1 Б
тел. : 076/ 64 99 47;
e-mail : avik@pk.government.bg

Банкова сметка

Обединена българска банка АД

IBAN: BG32UBBS80021082879940

BIC:UBBSBGSF


Приемно време

Всеки четвъртък от 14 00 до 16 00 часа в заседателна зала „Ерма“, намираща се в сгарадата на Областна администрация Перник.
Приема се извършва по график, след предварително записване на телефони 0884 / 181 187 и 076/ 64 99 47.
Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител на място - в звеното "Административно обслужване", по телефон –0884 / 181 187 ; 076/ 64 99 47, факс: 076/ 60 47 55 или електронна поща: avik@pk.government.bg


Търсене