Заседания 2022

Дата на публикуване: 18.04.2022 11:14


   Покана за извънредно заседание на Общото събрание на АВиК на  14.12.2022г. от 11:00ч.
 
 
   Протоколи от проведени заседания през 2022г.
    Протокол №1 от проведено редовно заседание на 29.04.2022г 
    Протокол №2 от проведено извънредно заседание  14.12.2022г
    Протокол №3  от проведено извънредно заседание на 15.02.2019г

Наименование Брой тегления
протокол №2.pdf 129 Изтегли документ с име "протокол №2.pdf"
протокол №1.pdf 125 Изтегли документ с име "протокол №1.pdf"
протокол №3.pdf 152 Изтегли документ с име "протокол №3.pdf"
Съобщение до кметовете за извънредно заседание на Асоциацията 124 Изтегли документ с име "Съобщение до кметовете за извънредно заседание на Асоциацията"
Съобщение до МРРБ и МОСВ за извънредно заседнаие на Асоциацията 152 Изтегли документ с име "Съобщение до МРРБ и МОСВ за извънредно заседнаие на Асоциацията"
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2021.docx 107 Изтегли документ с име "ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2021.docx"
ПОКАНА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ .doc 146 Изтегли документ с име "ПОКАНА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ .doc"
Подробна инвестицинна програма.pdf 136 Изтегли документ с име "Подробна инвестицинна програма.pdf"
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2021-за изпращане.doc 116 Изтегли документ с име "ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 2021-за изпращане.doc"
Отчет на Бюджет 2021-за изпращане.xls 98 Изтегли документ с име "Отчет на Бюджет 2021-за изпращане.xls"
Окончателен размер на вноската на държавата.pdf 117 Изтегли документ с име "Окончателен размер на вноската на държавата.pdf"
Покана МРРБ и МОСВ.doc 110 Изтегли документ с име "Покана МРРБ и МОСВ.doc"
Обяснителни записки 2022.docx 123 Изтегли документ с име "Обяснителни записки 2022.docx"
Проект-на-Бюджет-2022-за-изпращане.xls 109 Изтегли документ с име "Проект-на-Бюджет-2022-за-изпращане.xls"
Copy of ГФО Перник 2021-за изпращане.xls 161 Изтегли документ с име "Copy of ГФО Перник 2021-за изпращане.xls"

Търсене