Асоциация по ВиК

Приемно време на Председателя на Асоциация ВиК

Всеки четвъртък от 14 00 до 16 00 часа в заседателна зала „Ерма“, намираща се в сгарадата на Областна администрация Перник.

Приема се извършва по график, след предварително записване на телефони 0884 / 181 187 и 076/ 64 99 47.

Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител на място - в звеното "Административно обслужване", по телефон –0884 / 181 187 ; 076/ 64 99 47, факс: 076/ 60 47 55 или електронна поща:avik@pk.government.bg

Свързани страници:

  1. Заседания 2018 г.
  2. Заседания 2020 г.
  3. Заседания 2019 г.
  4. Заседания 2017 г.
  5. Заседания 2016 г.
  6. Заседания 2015 г.
  7. Заседания 2014 г.
  8. Нормативна база
  9. Заседания
  10. За асоциацията

Търсене

Приемен ден на областния управител

Електронна пощенска кутия