Заседания 2017 г.

Заседание - 05.09.2017 г.

Протокол от проведено извънредно заседание на АВиК на 05.09.2017 г.

Покана към кметовете на общини от област Перник за извънредно заседание на Общо събрание на 05.09.2017 г. /публикувано на 21.07.2017 г./

Проект на Бюджет на АВиК за 2018 г. /публикувано на 21.07.2017 г./

Обяснителна записка към проект на бюджет на АВиК за 2018 г. /публикувано на 21.07.2017 г./

План за управление на човешките ресурси на "ВиК" ООД, гр. Перник

Бизнес план 2017-2021

Заседание - 21.03.2017 г.
Протокол от проведено общо заседание на АВиК на 21.03.2017 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
План за опазване на околната среда за периода 2017 г. - 2021 г. на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, Перник
Бюджет на АВиК за 2017 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
Доклад за дейността на АВиК за 2016 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
Обяснителна записка към бюджет на АВиК за 2017 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
Обяснителна записка на бюджета към 31.12.2016 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
Счетоводен баланс към 31.12.2016 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
Покана към кметовете на общини от област Перник за Редовно заседание на Общо събрание на 21.03.2017 г. /публикувано на 22.02.2017 г./
Искане за мандат за Редовно заседание на общо събрание на 21.03.2017 г. от МРРБ и МОСВ /публикувано на 22.02.2017 г./
Проект на Бюджет на АВиК за 2017 г. /публикувано на 22.02.2017 г./
Отчет за изпълнение на бюджет за 2016 г. / публикувано на 22.02.2017 г./
Обяснителна записка към проект на бюджета за 2017 г. на АВиК /публикувано на 22.02.2017 г./
Обяснителна записка към отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. на АВиК /публикувано на 22.02.2017 г./

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Асоциация по ВиК
 2. Заседания 2018 г.
 3. Заседания 2020 г.
 4. Заседания 2019 г.
 5. Заседания 2017 г. - Текуща страница
 6. Заседания 2016 г.
 7. Заседания 2015 г.
 8. Заседания 2014 г.
 9. Нормативна база
 10. Заседания
 11. За асоциацията

Търсене

Приемен ден на областния управител

Електронна пощенска кутия