Заседания 2018 г.

Заседание - 04.09.2018 г.

Протокол №3 от проведено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия проведено на 04.09.2018 г. /публикувано на 13.09.2018 г./
Покана за събрание с проект на бюджет за 2019 г. /публикувана на 18.07.2018 г./
Проект на бюджет 2019 на АВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Перник
Обяснителна записка към проект на бюджета за 2019 г. на АВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Перник
План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на "ВиК" ООД - Перник


Заседание - 30.05.2018 г.

Подробна инвестиционна програма за 2016, 2017 и 2018 г. /публикувана на 29.06.2018 г./

Работни правила за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от "ВиК" ООД Перник /публикувано на 29.06.2018 г./

Протокол от извънредно заседание на Общо събрание на АВиК от 30.05.2018 г.

Покана към кметовете на общини от област Перник за извънредно заседание на Общо събрание на 30.05.2018 г /публикувано на 24.04.2018 г./

Искане за мандат за извънредно заседание на Общо събрание на 30.05.2018 г. от МРРБ и МОСВ /публикувано на 24.04.2018 г./

Работни правила за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от "ВиК" ООД Перник /публикувано на 24.04.2018 г./


Заседание - 22.02.2018 г.

Протокол от заседание на Общо събрание на АВиК на 20.02.2018 г.

Покана към кметовете на общини от област Перник за Общо събрание на 20.02.2018 г. /публикувано на 31.01.2018 г./

 Обяснителна записка към отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. на АВиК  /публикувано на 31.01.2018 г./

 Обяснителна записка към бюджета за 2018 г. на АВиК  /публикувано на 31.01.2018 г./

Бюджет за 2018 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./

Отчет на бюджет за 2017 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./

Отчет на приходите и разходите за 2017 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./

 Счетоводен баланс за 2017 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./

 Отчет за промените на собствения капитал за 2017 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./

 Отчет за паричните потоци за 2017 г. на АВиК /публикувано на 31.01.2018 г./

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Асоциация по ВиК
 2. Заседания 2018 г. - Текуща страница
 3. Заседания 2020 г.
 4. Заседания 2019 г.
 5. Заседания 2017 г.
 6. Заседания 2016 г.
 7. Заседания 2015 г.
 8. Заседания 2014 г.
 9. Нормативна база
 10. Заседания
 11. За асоциацията

Търсене

Приемен ден на областния управител

Електронна пощенска кутия